Termen en voorwaarden

Termen en voorwaarden

Termen en voorwaarden

Termen en voorwaarden

Hana Grup Turizm Ltd Sti is een naamloze vennootschap die handelt onder de huidige Turkse wetgeving en is geregistreerd bij de Antalya Kurumlar VD. 456 036 5527. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is ATSO-TURSAB ((A-4899) - TRANSPORT TURKIJE (A-NET-D2.07.1390) Antalya Turkije.

Hana Grup Turizm Ltd Sti. handelt ook als "antalyaluchthaventransfer.nl", waarvan het de enige eigenaar is.

Voor handelsdoeleinden gebruikt Hana Grup Turizm Ltd Sti. en het handelsmerk "antalyaluchthaventransfer.nl" hebben het geregistreerde gebruik van het telefoonnummer (+90) 242 316 0271 en werken via de volgende website: antalyaluchthaventransfer.nl met een e-mailadres info@hanatravel.com

Alvorens en dienst aan te vragen die elektronisch op de antalyaluchthaventransfer.nl-website wordt aangeboden, moeten klanten ervoor zorgen dat zij de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet hebben gelezen en begrepen, aangezien deze voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op elk volgend contract.

Als u de contractvoorwaarden niet begrijpt, raden wij u ten zeerste aan contact op te nemen met de klantenservice voordat u met een contract begint.

Alle postcorrespondentie moet naar onze klantenserviceafdeling worden gestuurd; we raden echter aan e-mail te gebruiken om contact met ons op te nemen, omdat deze sneller en betrouwbaarder is dan postdiensten.

 Talen

een. De antalyaluchthaventransfer.nl-website en de helpdesk voor klantenondersteuning zijn momenteel beschikbaar in het Engels en het Turks. In de toekomst zal echter alles in het werk worden gesteld om ook andere talen toe te voegen.

b. Talen Disclaimer - Hana Grup Turizm Ltd Sti. besteed veel aandacht aan de kwaliteit van de vertaling van haar websites en algemene voorwaarden. Echter, in het geval van een discrepantie, zal de Turkse versie doorslaggevend zijn.

Diensten

a. Via zijn websites biedt antalyaluchthaventransfer.nl diensten aan als agent voor het contracteren van verplaatsingen van reizen voor individuen of groepen.

b. De enige verantwoordelijkheid van antalyaluchthaventransfer.nl is als agent voor de betrokken partijen.

c. Bij het aangaan van een contract met antalyaluchthaventransfer.nl zal het bedrijf de nodige formaliteiten vervullen om de overdrachtservice te contracteren. Dit contract wordt als bevestigd beschouwd zodra de dienstverlener het overdrachtsverzoek aanvaardt en de klant van antalyaluchthaventransfer.nl op de hoogte brengt van deze acceptatie.

d. Uw contract voor diensten is tussen u en de leverancier, en niet met ons. Als agent aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de levering van de service die u hebt geboekt. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie op onze website over de beschikbare diensten voor het boeken; de technologie aan te bieden waarmee u een serviceboekingaanvraag kunt doen, doorgeven van de details van de boeking van de service die u ons via onze website aan uw leverancier stuurt

e. antalyaluchthaventransfer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die kunnen optreden bij het uitvoeren van de dienst, meer bepaald ziekten, persoonlijk letsel of overlijden, tenzij veroorzaakt door nalatigheid. Elke vergoeding voor een ongeval, ziekte of overlijden als gevolg van het gebruik van de transferservice moet worden gericht aan de directe leverancier van die service en is onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het land waarin de service effectief wordt verleend.

f. antalyaluchthaventransfer.nl is als enige verantwoordelijk voor en aansprakelijkheid voor elke transferleverancier door de leverancier een online reserveringsservice aan te bieden met behulp van de gegevens van de klant zoals ingevoerd op de antalyaluchthaventransfer.nl-website. Sommige serviceleveranciers kunnen zelf aanvullende contractvoorwaarden hebben. antalyaluchthaventransfer.nl is niet aansprakelijk voor verliezen of schade die kan ontstaan door de onjuiste verwerking door de serviceaanbieder van de reserveringsgegevens van een klant.

g. antalyaluchthaventransfer.nl is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, waarbij de klant rechtstreeks een contract afsluit met de serviceleverancier.

Online aanbestedingsprocedure

a. antalyaluchthaventransfer.nl biedt een scala aan diensten waaraan de leveranciers hun akkoord hebben gegeven.

b. Het contract wordt alleen juridisch bindend als antalyaluchthaventransfer.nl een bevestiging ontvangt van de leverancier dat de gevraagde service beschikbaar is en de klant van antalyaluchthaventransfer.nl hiervan per e-mail op de hoogte is gesteld. In het geval dat de serviceleverancier niet in staat is om de gevraagde service te verlenen, zal de klant op de hoogte worden gesteld en het volledige bedrag op dezelfde manier worden terugbetaald als de betaling.

c. De boekingsvoucher die aan de serviceleverancier van antalyaluchthaventransfer.nl moet worden getoond, wordt u ter beschikking gesteld op het moment van bevestiging per e-mail door antalyaluchthaventransfer.nl. Dit moet worden afgedrukt zodat het gemakkelijk beschikbaar is voor inspectie door de serviceleverancier wanneer daarom wordt gevraagd tijdens de overdracht. Het wordt aanbevolen dat klanten naast de overdrachtvoucher zelf alle communicatie tussen de partijen afdrukken en bij zich dragen.

d. Het wordt sterk aanbevolen dat klanten van de website alle voorwaarden van de aanbiedingen in detail lezen en zorgvuldig de details van hun reserveringen en bevestigingen controleren voordat ze hun verzoek indienen bij antalyaluchthaventransfer.nl

e. De aansprakelijkheid voor het leveren van overdrachtdiensten tussen de klant en de serviceleverancier is uitsluitend beperkt tot die twee partijen tussen wie de dienst is aangegaan. Overdracht van verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zal daarom beperkt zijn tot die van een derde makelaar tussen de klant en de leverancier. Eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit het aanbieden van de transferservice zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de serviceprovider en hun verzekeringsmaatschappijen.

Geen aansprakelijkheid voor creditcardtransacties

antalyaluchthaventransfer.nl doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle creditcard- en bankpastransacties veilig zijn. ECHTER, als ongeoorloofde kosten verschijnen op uw creditcard- of bankpasoverzicht voor elke kaart die op deze website wordt gebruikt op enig moment tijdens of na uw reservering, uw transactie uitvoert of uw kaartgegevens openbaar maakt op deze website, is antalyaluchthaventransfer.nl niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk met betrekking tot enige schade of verlies van welke aard dan ook die u lijdt die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, de transactie of openbaarmaking, onder voorbehoud van enige wettelijke rechten die u mogelijk heeft.

Annuleringen - wijzigingen

Elke annulering van het contract moet schriftelijk gebeuren via fax of e-mail gericht aan het centrale reserveringskantoor van antalyaluchthaventransfer.nl. Meer dan 48 uur vanaf de begindatum van de eerste transferservice zoals beschreven in de boekingsvoucher wordt 100% van het geld teruggestort. Tussen 48 en 24 uur na de datum van aanvang van de eerste transferservice zoals beschreven in de reserveringsvoucher, wordt 50% van het geld teruggestort. Minder dan 24 uur na de datum van de eerste transferservice zoals beschreven in de boekingsvoucher, worden geen bedragen terugbetaald. Neem per e-mail contact op met de klantenservice als u een annuleringsnota nodig hebt om aanspraak te maken op uw touroperator, luchtvaartmaatschappij of reisverzekering.

 Alle wijzigingen moeten vóór de reisdatum schriftelijk per e-mail worden verzonden naar info@hanatravel.com. Meer dan 24 uur vanaf de datum van aanvang van de eerste transferservice beschreven in de boekingsvoucher, wijzigingen zijn beschikbaar zonder extra betaling, minder dan 24 uur van overdrachtdatum extra acceptabele betaling is afhankelijk van leverancier en wijzigingen, de klant is aansprakelijk voor elke verhoging servicekosten als gevolg van aangevraagde wijzigingen. Alle wijzigingen afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door leverancier.

Geen aansprakelijkheid

a.Voordat u een boeking maakt, moet u ervoor zorgen dat u de algemene voorwaarden van de reisdienstenaanbieder hebt gelezen en dat deze voor u aanvaardbaar zijn.

b. antalyaluchthaventransfer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, extra kosten of enige claim voor eventuele verplichte verblijven in accommodaties of andere reisdiensten als gevolg van uw ziekte, het weer, stakingen of enige andere oorzaak. Al dergelijke verliezen, extra kosten of claims zullen door u worden gedragen, tenzij anders is overeengekomen.

Noch antalyaluchthaventransfer.nl noch enige van haar directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van enige informatie, producten, diensten en / of de materialen aangeboden via deze website; waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, winst of kans, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden, of enige indirecte of gevolgschade, of dergelijk verlies of schade waren redelijkerwijs te voorzien.

c. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige informatie over de service die we te goeder trouw aan u doorgeven. Informatie over diensten, vervoermiddel, reistijden, ophaal- en vertrektijden en -afstanden zijn bij benadering en dienen slechts als leidraad en geen toezegging van antalyaluchthaventransfer.nl dat deze worden verstrekt zoals vermeld op onze website.

d. Uw leverancier zal al het mogelijke doen om het afhaalpunt te bereiken op het tijdstip vermeld op uw voucher, maar dit is niet gegarandeerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze vertraging of voor aanvullende diensten voor vertragingen.

e.Voor privévervoersdiensten vanaf de luchthaven wacht de chauffeur maximaal 60 minuten vanaf het tijdstip van aankomst op uw voucher. De wachttijd van de bestuurder vanaf een ander ophaalpunt is beperkt tot 15 minuten vanaf de tijd vermeld op uw voucher.

f. Het is uw verantwoordelijkheid om de datum, tijd en locatie op uw voucher of daaropvolgende e-mailcommunicatie van ons te controleren voor de afhaalgegevens van uw transportservice. U moet ervoor zorgen dat de aankomsttijd op de luchthaven van vertrek ervoor zorgt dat u ten minste 10 minuten voordat de incheckbalie opengaat (niet wordt gesloten) en in geen geval minder dan twee uur vóór de geplande vertrektijd van de vlucht aankomt.

g.Let op: de meeste leveranciers zijn niet aansprakelijk voor het betalen van enige compensatie voor vertragingen, annuleringen of gemiste services als gevolg van onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen waarover ze geen controle hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, ongevallen met derden op de transportroute, politiecontroleposten, daden van terrorisme of vandalisme, extreme weersomstandigheden of stakingen.

h. Het transport vindt plaats tussen de punten van herkomst en bestemming die op uw voucher staan vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om een compleet en nauwkeurig adres op te geven dat een straatnaam en -nummer bevat. Bij privévervoer brengt het voertuig u naar, of haalt u op, zo dicht mogelijk bij uw accommodatie, rekening houdend met de fysieke kenmerken van het voertuig en de toegang tot het gecontracteerde adres. Met gedeelde pendeldiensten wordt u naar uw accommodatie of het dichtstbijzijnde afleverpunt naar uw accommodatie gebracht. Met het openbaar vervoer wordt u afgezet en opgehaald bij bushaltes, busstations, etc.

i.De voertuigcategorie waarin de vervoersdienst wordt aangeboden, is niet gegarandeerd en de leverancier heeft absolute vrijheid om het voertuig te vervangen zonder aansprakelijkheid jegens u. Soms moet het voertuig worden vervangen als dit betekent dat de service kan worden verleend in omstandigheden waarin dit anders niet mogelijk zou zijn

j. Vluchtvertragingen vanaf de oorspronkelijke geplande vluchttijd van maximaal 3 uur zijn inbegrepen. Met vertragingen van meer dan 3 uur moet je contact opnemen met de antalyaluchthaventransfer.nl om het voertuig te laten wachten. Er is een extra vergoeding verschuldigd voorafgaand aan de vervoersdienst. Als u dit niet doet, wordt de service niet aangeboden.

k. Voor privé-overschrijving, als u niet binnen 15 minuten na de tijd vermeld op uw tegoedbon bij het ophaalpunt bent, zal de leverancier proberen contact met u op te nemen op het mobiele telefoonnummer dat u hebt opgegeven. Als het niet mogelijk is om met u te praten vanwege een slechte of slechte verbinding, geen signaal, de voicemail is ingeschakeld of de oproep is onbeantwoord, de service wordt niet verleend en uw leverancier is niet verplicht u de service en een restitutie zal niet worden gemaakt.

 Alle voertuigen zijn verzekerd in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Wijziging van deze algemene voorwaarden

Hana Grup Turizm Ltd Sti behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de inhoud van deze website om welke reden dan ook en zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u, een andere gebruiker of een derde partij te wijzigen. Dit recht heeft geen invloed op de voorwaarden die u aanvaardt bij het maken van een legitieme reservering of aankoop via deze website. U dient deze Voorwaarden bij elke toegang tot de website te controleren op eventuele wijzigingen.

U verbindt zich ertoe (antalyaluchthaventransfer.nl) dat u deze website niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze Voorwaarden.

U bevestigt dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om deze website te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen te creëren voor enige aansprakelijkheid die u mogelijk oploopt als gevolg van het gebruik van deze website. U begrijpt dat u financieel verantwoordelijk bent voor alle gebruik van deze website door u en degenen die uw inloginformatie gebruiken.


Alle rechten voorbehouden. De antalyaluchthaventransfer.nl-website gebruikt cookies om informatie op uw pc op te slaan. Sommige informatie speelt een essentiële rol in de werking van de site, terwijl andere de gebruikerservaring helpen verbeteren. Door onze site te gebruiken, stemt u in met de plaatsing van deze cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.
Hana Travel Partners
CHAT NOW
www.hanatravel.com 5 / 5 Total 947 votes. Total 1342 user reviewed.